Get Adobe Flash player
Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna

homocreator logoNiepubliczna Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna

Rezerwacja Szkoleń

Wyszukaj

Partnerzy


Mając na uwadze potrzeby placówek zamawiających szkolenia, jest mozliwość dostosowania programów do potrzeb indywidualnych oraz zamówienie szkolenia, którego nie ma w ofercie, gdyż tworzymy również programy indywidualnie.

Najczęściej zamawiane szkolenia w roku szkolnym 2013/2014

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Bezpieczeństwo dzieci w sieci

23-09-2014 Kliknięć:8972

1. Zagrożenia dla młodzieży płynące z Sieci;2.Cyberprzemoc – skala problemu, przeciwdziałania;3. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie;4. Uzależnienie od komputera i Internetu

Czytaj więcej

Autyzm-szkolenie podstawowe

23-09-2014 Kliknięć:3542

1. Wprowadzenie do specyfiki zaburzenia – objawy pierwotne i objawy wtórne w autyzmie. Specyfika organizacji neurologicznej.2. Zróżnicowanie wśród grupy dzieci ze spektrum autyzmu.3. Wskazania do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.4. Praca z małym dzieckiem z autyzmem.5. Karty diagnostyczno – terapeutyczne – narzędzie wspomagające diagnozę i planowanie terapii dziecka.6. Literatura...

Czytaj więcej

Dojrzałość szkolna

23-09-2014 Kliknięć:6891

1. Charakterystyka rozwojowa dziecka sześcioletniego;2. Koncepcja gotowości szkolnej dziecka sześcioletniego;3. Wpływ aktywności na osiąganie przez dziecko dojrzałości szkolnej;4. Przekazywanie informacji zwrotnej o rozwoju psychoruchowym dziecka sześcioletniego.

Czytaj więcej

Emisja głosu

23-09-2014 Kliknięć:7331

1. Podstawy teoretyczne funkcjonowania aparatu mowy i prawidłowej emisji głosu.2. Choroby zawodowe nauczycieli.3. Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i dykcyjne.

Czytaj więcej

Ewaluacja wewnętrzna

23-09-2014 Kliknięć:6886

1. Rola projektu ewaluacyjnego w procesie zbierania danych dotyczących funkcjonowania placówki;2. Badania ilościowe i ich zastosowanie;3. Badania jakościowe i ich zastosowanie;4. Opracowanie przykładowych narzędzi badawczych.

Czytaj więcej

Jak rozwijać aktywność muzyczno-ruchową dziecka

23-09-2014 Kliknięć:7146

1. Prezentacja metody aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss;2. Główne założenia metody oraz zasady pomocne w prowadzeniu zajęć;3. Znaczenie sytuacji doświadczenia i przeżywania;4. Inspirująca rola muzyki w pracy pedagogicznej

Czytaj więcej

Metody radzenia sobie z trudnościami we współpracy z rodzicami uczniów

23-09-2014 Kliknięć:6862

1. Współpraca z rodzicami. Uwarunkowania.2. Źródła trudności.3. Rodzaje trudności. Jak sobie z nimi radzić?4. Zasady przeciwdziałania eskalacji.

Czytaj więcej

Monitoring podstawy programowej

23-09-2014 Kliknięć:2627

1. Zgodność programów nauczania z podstawą programową kształcenia ogólnego2. Realizacja minimalnej liczby godzin przewidzianej ramowym planem3. Realizacja podstawy programowej4. Arkusz monitoringu podstawy programowej.

Czytaj więcej

Nowe i zapomniane techniki plastyczne

23-09-2014 Kliknięć:2838

1. Znaczenie drobnych upominków w kontekście odbioru naszej pracy przez rodzica.2. Tajniki stosowania wybranych technik plastycznych i sposobów ich wykorzystania; (wykorzystanie tektury, papieru i bibuły):origami płaskie i przestrzenne; Quisling; rzeźby z papieru; pudełka; świeczniki; witraże; plecionki; ramki, kartki; formy użytkowe- przyborniki, klipsy do papieru, zakładki, kalendarze3. Wykonanie wybranych przykładów form,...

Czytaj więcej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych rozporządzeń MEN

23-09-2014 Kliknięć:7281

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zadania szkoły zgodnie z przepisami prawa oświatowego.2. Zadania dyrektora, nauczycieli i specjalistów.3.Organizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Formy i zakres pomocy.4. Dokumentacja udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przykłady sposobów dokumentowania pomocy i jej efektów.

Czytaj więcej

Praca z dzieckiem 6 letnim w klasie 1 szkoły podstawowej

23-09-2014 Kliknięć:7676

1. Najważniejsze kompetencje kluczowe dziecka sześcioletniego;2. Rola nauczyciela w osiąganiu przez dziecko gotowości szkolnej;3. Zabawa jako podstawowa forma nauki dziecka sześcioletniego;4. Metody pracy z dzieckiem 6-letnim

Czytaj więcej

Praca z uczniem trudnym-nadpobudliwym i agresywnym

23-09-2014 Kliknięć:2415

1. Charakterystyka dziecka nadpobudliwego i agresywnego,2. Wybrane sposoby postępowania z dzieckiem nadpobudliwym i agresywnym,3. Metody pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową

Czytaj więcej

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

23-09-2014 Kliknięć:2512

1. Specyfika ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych2. Planowanie pracy zespołu klasowego, w którym znajduje się dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych3. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej - omówienie podstawowych zagadnień według nowego rozporządzenia4. Model kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych5. Planowanie działań wspierających w odniesieniu do ucznia o specjalnych...

Czytaj więcej

Problemy z zachowaniem dzieci przedszkolnych w kontekście ich rozwoju emocjonalnego

23-09-2014 Kliknięć:7794

1. Przyczyny kłopotów dzieci z zachowaniem się;2. Rola uczuć w życiu człowieka. Inteligencja emocjonalna;3. Jak pomóc dziecku i sobie;4. Zasady skutecznego włączana rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci.

Czytaj więcej

Rozwój emocjonalny dziecka

23-09-2014 Kliknięć:8267

1. Filary potencjału człowieka;2. Rola uczuć w życiu człowieka;3. Inteligencja emocjonalna;4. Metody wspierania rozwoju emocjonalnego. Przykłady technik.5. Zasady skutecznego włączania rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci

Czytaj więcej

Skuteczna komunikacja z uczniem

23-09-2014 Kliknięć:2628

1. Zasady efektywnej komunikacji;2. Bariery komunikacyjne z uczniem;3. Postawy nauczyciela wobec zachowań uczniów;4. Aktywne słuchanie, efektywna komunikacja, wyrażanie emocji i uczuć;5. Konflikt w klasie – umiejętności komunikacyjne;6. Teoria komunikacyjna Schulza von Thuna;7. Wybrane techniki wspierania uczniów w rozwijaniu zdolności kierowania swoimi emocjami i panowania nad nimi;8. Budowanie relacji wychowawczych i...

Czytaj więcej

Sposoby radzenia sobie z grami psychologicznymi uczniów

23-09-2014 Kliknięć:5367

1. Analiza transakcyjna – co to jest i czemu służy.2. Co to są gry psychologiczne?3. Do czego służą gry psychologiczne uczniów?4. Postawa nauczyciela wobec gier psychologicznych.5. Pytania i dyskusja.

Czytaj więcej

Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela

23-09-2014 Kliknięć:3189

1. Psychologiczne aspekty wypalenia zawodowego2. Sposoby rozpoznawania niepokojących objawów wypalenia3. Nabycie umiejętności rozpoznawania poszczególnych typów wypalenia4. Poznanie czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu5. Psychoprofilaktyka-nabywanie umiejętności powstrzymywania i zapobiegania wypaleniu zawodowemu w przyszłości poprzez: naukę aktywnego radzenia sobie ze stresem zawodowym oraz aktywne formy pracy grupowej

Czytaj więcej

Współpraca pomiędzy nauczycielami a rodzicami uczniów

23-09-2014 Kliknięć:6106

1. Źródła trudności w kontaktach i budowaniu współpracy: osobowościowe, interpersonalne, sytuacyjne2. Typy trudności w kontaktach z rodzicami uczniów (m.in. konflikty, roszczenia, agresja słowna, brak współpracy)3. Procedura "krok po kroku" służąca radzeniu sobie z trudnościami4. Różnicowanie postępowania w zależności od typu napotkanej trudności5. Zasady przeciwdziałania eskalacji napięć

Czytaj więcej

Wykorzystanie metody Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju dziecka

23-09-2014 Kliknięć:4001

1. Ogólna charakterystyka metody - geneza, założenia i cele;2. Struktura i organizacja zajęć prowadzonych MDS;3. Prezentacja programu "Od piosenki do literki"; 4. Prezentacja programu "Piosenki do rysowania";5. Praktyczne poznanie wybranych piosenek i opracowanych wzorów graficznych.

Czytaj więcej

Zabawy badawcze

23-09-2014 Kliknięć:4229

1. Charakterystyka zabaw badawczych2. Rodzaje zabaw badawczych wykorzystywanych w przedszkolu3. Praktyczne poznanie wybranych zabaw

Czytaj więcej

Zabawy fundamentalne

23-09-2014 Kliknięć:3450

1. Program i istota zabaw fundamentalnych2. Piramida szczęścia – fundamenty, umiejętności, charakter, wartości;4. Jak wszechstronnie rozwijać dziecko?- przykłady zabaw.

Czytaj więcej

Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym

23-09-2014 Kliknięć:3116

1. Rozwój emocjonalny i różnice indywidualne w jego przebiegu;2. Emocje dziecięce3. Przyczyny, objawy, zespoły zaburzeń emocjonalnych, terapia.

Czytaj więcej

Zadania i rola wychowawców w nowym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

23-09-2014 Kliknięć:5727

Zadania i rola wychowawców w nowym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 1. Nowe zadania szkół w systemie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.2. Rola dyrektora w nowym systemie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zmiany w statucie szkoły. 3. Rola i zadania wychowawcy.4. Dokumentowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.5. Tworzenie programów zajęć dla uczniów objętych systemem...

Czytaj więcej

Pozostałe tematy szkoleń i warsztatów

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Bajkoterapia jako forma pracy z dziećmi

23-09-2014 Kliknięć:4955

1. Bajkoterapia - metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
2. Rola bajki w rozwoju dziecka
3. Bajki terapeutyczne, psychoedukacje, psychoterapeutyczne
4. Praca za pomocą bajkowego relaksu
5. Jak bajkoterapia pomaga rozwiązywać problemy dzieci
6. Układanie bajek terapeutycznych
7. Zapoznanie z dostępną literaturą

Czytaj więcej

Depresja u dzieci i młodzieży – wstępna diagnoza i pomoc

23-09-2014 Kliknięć:4923

1. Rozpoznawanie depresji
2. Rodzaje i przyczyny depresji
3. Formy pomocy
4. Zapobieganie depresji
5. Próby samobójcze – czynniki ryzyka i czynniki ochronne

Czytaj więcej

Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły

23-09-2014 Kliknięć:5660

Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły

Czytaj więcej

Diagnoza uczniów uzdolnionych jako zadanie szkół

23-09-2014 Kliknięć:5692

1. Cechy ucznia uzdolnionego
2. Zasady motywacji uczniów uzdolnionych
3. Omówienie narzędzi służących obserwacji pedagogicznej uczniów uzdolnionych
4. Metody pracy z uczniem uzdolnionym – od indywidualizacji po tutoring edukacyjny
5. Tworzenie programów zajęć rozwijających uzdolnienia – omówienie przykładów na podstawie różnych przedmiotów
6. Ocena i wprowadzanie zmian w programach zajęć...

Czytaj więcej

Dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

23-09-2014 Kliknięć:5299

1. Podstawy prawne dostosowania wymagań edukacyjnych wobec ucznia z dysfunkcją i związane z nimi obowiązki nauczycieli
2. Wyjaśnienie terminologii związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
3. Analiza przykładowych opinii/orzeczeń PPP w kontekście opracowania programu dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia z dysfunkcjami

Czytaj więcej

Dziecko nieśmiałe

23-09-2014 Kliknięć:5498

1. Przyczyny i objawy nieśmiałości
2. Formy pomocy
3. Strategie postępowania

Czytaj więcej

Etyczne aspekty pracy nauczyciela

23-09-2014 Kliknięć:6005

1. Różne podejścia do etyki zawodu nauczyciela.
2. Założenia kodeksu etycznego nauczycieli.
3. Analiza trudnych sytuacji szkolnych.

Czytaj więcej

Indywidualizacja procesu nauczania

23-09-2014 Kliknięć:6062

1. Podstawy prawne indywidualizacji wymagań w procesie nauczania i obowiązki z nich wynikające
2. Rozpoznawanie stylów uczenia się, dobór metod pracy
3. Zasady skutecznego nauczania
4. Formy indywidualizacji - praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych
5. Analiza dokumentacji ucznia - w celu planowania zadań dydaktycznych pod kątem indywidualizacji
6....

Czytaj więcej

Jak dbać o wizerunek szkoły?

23-09-2014 Kliknięć:4860

Cel: poznanie głównych założeń kultury organizacyjnej i jej wpływu na budowanie wizerunku szkoły w lokalnym środowisku; określenie wartości, którymi należy się kierować w życiu szkolnym zgodnie z zapisami Kodeksu Etycznego, uwzględnionego w kontroli zarządczej dyrektora.

Czytaj więcej

Jak efektywnie komunikować się z innymi?

23-09-2014 Kliknięć:4733

Cel: zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowej komunikacji interpersonalnej
(aktywne słuchanie, asertywność, rozwiazywanie konfliktów)

Czytaj więcej

Jak rozmawiać z klasą o niepełnosprawności

23-09-2014 Kliknięć:5166

1. Stygmatyzacja niepełnosprawnością
2. Metody eliminacji stereotypów
3. Mit "pełnosprawności inaczej" a prawda o odmienności osoby niepełnosprawnej
4. Prawdziwie i złudnie wspierająca komunikacja w kontaktach z uczniami niepełnosprawnymi
5. Radzenie sobie z własnymi emocjami w poruszaniu tematyki niepełnosprawności i w sytuacjach trudnych reakcji rozmówców (uczniów, uczennic, ich rodziców)
6. Prezentacja...

Czytaj więcej

Mediacje i negocjacje drogą do rozwiązania konfliktów

23-09-2014 Kliknięć:5300

1. Mediacja a negocjacja
2. Cechy mediacji ze szczególnym uwzględnieniem mediacji nieletnich i mediacji cywilnych
3. Rodzaje konfliktów spotykanych w środowisku szkolnym
4. Osobowość mediatora, wykorzystywane techniki pracy
5. Skuteczność mediacji nieletnich
6. Studium przypadków

Czytaj więcej

Metody kształtowania uwagi u dzieci

23-09-2014 Kliknięć:5468

1. Uwaga i charakterystyka jej podstawowych właściwości
2. Cechy charakterystyczne uwagi dziecięcej i jej zmiany rozwojowe
3. Zewnętrzne uwarunkowania procesu skupiania uwagi
4. Osobowe uwarunkowania procesu skupiania uwagi
5. Trudności dziecka u progu szkoły w skupianiu uwagi
6. Sposoby przeciwdziałania trudnościom w skupianiu uwagi
7. Możliwości kształtowania procesu uwagi u...

Czytaj więcej

Nauczyciel jako autorytet

23-09-2014 Kliknięć:6017

1. Autorytet – czym jest?
2. Nauczyciel w oczach ucznia - sposoby budowania pozytywnego wizerunku przez nauczyciela
3. Jak reagować w przypadku podważenia autorytetu
4. Metody utrzymania autorytetu
5. Odpowiedzialność etyczna nauczyciela

Czytaj więcej

Ocenianie jako proces

23-09-2014 Kliknięć:5967

Ocenianie jako proces

Czytaj więcej

Praca zespołowa nauczycieli

23-09-2014 Kliknięć:5852

Cel: ukazanie walorów pracy zespołowej rady pedagogicznej; diagnoza poziomu rozwoju zespołu nauczycielskiego; uświadomienie czynników mających wpływ na przebieg pracy zespołu (rodzaj zadania, warunki pracy, uwarunkowania osobowościowe członków zespołu, pełnione role, osoba kierująca zespołem).

Czytaj więcej

Praca zespołowa uczniów

23-09-2014 Kliknięć:4882

Praca zespołowa uczniów

Czytaj więcej

Prawa nauczyciela wobec agresywnych zachowań

23-09-2014 Kliknięć:4713

1. Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym.
2. Przemoc i agresja w domu, szkole i mediach.
3. Procedury postępowania nie tylko z agresywnymi uczniami.
4. Prawa dziecka i ucznia.
5. Rodzice, czy agresywni?

Czytaj więcej

Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży

23-09-2014 Kliknięć:4372

1. Mechanizm uzależnienia
2. Charakterystyka i rozpoznawanie etapów uzależnienia (symptomy, specyfika uzależnienia od komputera)
3. Sposoby reagowania i przeciwdziałania

Czytaj więcej

Program autorski i jego wdrażanie

23-09-2014 Kliknięć:4567

1. Wymagania prawne w stosunku do autorskich programów nauczania
2. Charakterystyka autorskiego programu nauczania
3. Zdefiniowanie ogólnych celów autorskiego programu nauczania
4. Podstawa programowa i jej korelacja z autorskim programem nauczania
5. Treści nauczania i osiągnięcia szczegółowe uczniów
6. Metody, formy i środki realizacji
7. Metody oceniania osiągnięć uczniów
8....

Czytaj więcej

Projekt edukacyjny w gimnazjum

23-09-2014 Kliknięć:5794

1. Projekt edukacyjny w gimnazjum w świetle wymagań
2. Zadania i obowiązki szkoły związane z realizacją projektu
3. Poszukiwanie tematów projektu, ich wybór i realizacja a także prezentacja

Czytaj więcej

Rola nauczyciela w zmieniającej się szkole

23-09-2014 Kliknięć:7471

Cel: pogłębienie wiedzy na temat zadań współczesnego nauczyciela; przybliżenie roli mentora, tutora, coacha.

Czytaj więcej

Rysunek dziecka w diagnozie i terapii

23-09-2014 Kliknięć:6049

1. Rysunek diagnostyczny i terapeutyczny
2. Ewolucja rysunku dziecka
3. Analiza rysunku dziecka
4. Testy rysunkowe
5. Zastosowanie rysunku w arteterapii

Czytaj więcej

Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela

23-09-2014 Kliknięć:6398

1. Psychologiczne aspekty wypalenia zawodowego
2. Sposoby rozpoznawania niepokojących objawów wypalenia
3. Nabycie umiejętności rozpoznawania poszczególnych typów wypalenia
4. Poznanie czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu
5. Psychoprofilaktyka-nabywanie umiejętności powstrzymywania i zapobiegania wypaleniu zawodowemu w przyszłości poprzez:
- naukę aktywnego radzenia sobie ze stresem zawodowym oraz
- aktywne formy pracy grupowej

Czytaj więcej

Stymulowanie twórczego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym

23-09-2014 Kliknięć:7339

1. Pojęcia i rodzaje treningów twórczości
2. Skład grup treningowych
3. Rodzaje i kompozycje ćwiczeń
4. Fazy pracy grupy i przebieg treningu
5. Metodyka sprawdzania efektów treningu twórczego myślenia
6. Przykładowe scenariusze zajęć

Czytaj więcej

Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody

23-09-2014 Kliknięć:7617

1. Przyczyny niechęci do nauki i źródła niepowodzeń
2. Poznanie rodzajów motywacji
3. Doskonalenie sposobu komunikacji z uczniami
4. Rozpoznawanie stylów uczenia się, dobór metod pracy
5. Praca zespołowa, a jej wpływ na motywację uczniów w grupie
6. Doskonalenie sposobu prowadzenia zajęć, poznanie skutecznych metod uczenia się i robienia notatek

Czytaj więcej

Techniki uczenia się

23-09-2014 Kliknięć:4947

1. Aktywne przygotowanie do nauki. Organizowanie czasu i miejsca pracy.
2. Zapamiętywanie materiału. Różnice w sposobach uczenia się pomiędzy słuchowcami, wzrokowcami i kinestetykami.
3. Kodowanie i opracowanie wiadomości. Metody wyszukiwania ważnych i potrzebnych wiadomości – ćwiczenia.
4. Organizowanie i strukturyzowanie treści. Metody uczenia się oraz metody robienia notatek.

Czytaj więcej

Uczeń aktywnym uczestnikiem procesu uczenia się

23-09-2014 Kliknięć:4404

Uczeń aktywnym uczestnikiem procesu uczenia się

Czytaj więcej

Warsztaty radzenia sobie ze złością

23-09-2014 Kliknięć:4446

1. Identyfikacja własnych zachowań
2. Zależność między złością a innymi uczuciami
3. Praktyczne sposoby radzenia sobie ze złością i przemocą
4. Identyfikacja i wykorzystanie swoich mocnych i słabych stron

Czytaj więcej

Współczesny nauczyciel - mentor, tutor, coach

23-09-2014 Kliknięć:6214

Współczesny nauczyciel - mentor, tutor, coach

Czytaj więcej

Współpraca nauczyciela z uczniami i rodzicami

23-09-2014 Kliknięć:5312

Współpraca nauczyciela z uczniami i rodzicami

Czytaj więcej

Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli, świetlic, szkół specjalnych i edukacji wczesnoszkolnej

 • 1
 • 2
 • 3

Aktywne i efektywne metody pracy z uczniami

23-09-2014 Kliknięć:5116

Aktywne i efektywne metody pracy z uczniami

Czytaj więcej

Gry i zabawy matematyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

23-09-2014 Kliknięć:4891

Cel: praktyczne poznanie gier i zabaw wprowadzających dzieci w świat pojęć matematycznych.

Czytaj więcej

Gry i zabawy ruchowe w przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej

23-09-2014 Kliknięć:4506

Cel: praktyczne poznanie gier i zabaw rozwijających umiejętności społeczne, które pomogą dzieciom wyrażać swe emocje bez wzajemnego urażania się i wyrządzania sobie krzywdy.

Czytaj więcej

Jak angażować uczniów w proces lekcyjny ?

23-09-2014 Kliknięć:6586

Cel: poznanie metod aktywizujących uczniów w proces edukacyjny.

Czytaj więcej

Jak integrować zespół klasowy ?

23-09-2014 Kliknięć:7085

Cel: praktyczne poznanie gier i zabaw rozwijających więzi grupowe, uczących współdziałania i integrujących grupę.

Czytaj więcej

Jak oceniać, żeby motywować uczniów do uczenia się ?

23-09-2014 Kliknięć:9424

Cel: poznanie głównych zagadnień związanych z ocenianiem kształtującym uczniów – znaczenie samooceny, oceny koleżeńskiej i informacji zwrotnej w procesie uczenia się. Uczestnicy poznają ideę takiego oceniania jako alternatywę oceniania tradycyjnego.

Czytaj więcej

Jak rozwijać inteligencje wielorakie ?

23-09-2014 Kliknięć:6410

Cel: ukazanie możliwości uczenia się przez osobiste doświadczenia dziecka praktyczne poznanie wybranych ćwiczeń i zabaw rozwijających inteligencje wielorakie.

Czytaj więcej

Jak rozwijać wyobraźnię i ekspresję twórczą dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ?

23-09-2014 Kliknięć:6767

Cel: praktyczne poznanie gier, zabaw i zadań rozwijających wyobraźnię i wyzwalających twórczą ekspresję dzieci.

Czytaj więcej

Obserwacja i analiza gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich

23-09-2014 Kliknięć:7037

Cel: poznanie cech dobrej obserwacji, doskonalenie umiejętności diagnozowania rozwoju dziecka przy zastosowaniu Skali Gotowości Edukacyjnej

Czytaj więcej

Sposoby diagnozowania uczniów w klasie pierwszej

23-09-2014 Kliknięć:7712

Cel: Podniesienie kompetencji zakresie diagnozowania rozwoju dziecka - od obserwacji do diagnozy całościowej. Doskonalenie umiejętności diagnozowania rozwoju ucznia przy zastosowaniu Skali Gotowości Szkolnej.

Czytaj więcej

Tańce integracyjne

23-09-2014 Kliknięć:7264

Cel: praktyczne poznanie prostych układów tanecznych, integrujących grupę.

Czytaj więcej

Uczymy się bawiąc

23-09-2014 Kliknięć:7036

Cel: doskonalenie umiejętności realizacji treści programowych w kl. I - III z wykorzystaniem gier i zabaw.

Czytaj więcej

Wykorzystanie gier i zabaw w edukacji przedszkolnej

23-09-2014 Kliknięć:7443

Cel: praktyczne poznanie zabaw wpływających na rozwój poznawczy, społeczno-emocjonalny i ruchowy małego dziecka.

Czytaj więcej

Wykorzystanie gier i zabaw w edukacji wczesnoszkolnej.

23-09-2014 Kliknięć:8243

Cel: praktyczne poznanie zabaw rozwijających sferę umysłową, ruchową, emocjonalną i społeczną uczniów klas I – III.

Czytaj więcej

Zabawy z literami

23-09-2014 Kliknięć:8154

Zabawy z literami Cel: praktyczne poznanie gier i zabaw wprowadzających dzieci w świat liter.

Czytaj więcej