Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna

homocreator logoNiepubliczna Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna

Rezerwacja Szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Wyszukaj

Partnerzy


Jeżeli do tej pory zdarzało się, że dla części nauczycieli szkolenie rady pedagogicznej kojarzyło się wyłącznie z obowiązkiem -pora to zmienić.
Dzięki nam szkoleniowe rady pedagogiczne w Państwa szkole staną się efektywną i atrakcyjną formą doskonalenia nauczycieli.
Osoby prowadzące szkolenia i warsztaty to energiczni, pełni pasji do tego co robią, doświadczeni pedagodzy, psycholodzy, certyfikowani trenerzy.

 

OFERTA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW PDF

Aktywne i efektywne metody pracy z uczniami  
Badanie i rozwijanie słuchu fonematycznego u dzieci przedszkolnych NOWOŚĆ
Bajkoterapia jako forma pracy z dziećmi  
Bezpieczeństwo dzieci w sieci  
Budowanie programów autorskich i innowacji w przedszkolu  
Depresja u dzieci i młodzieży – wstępna diagnoza i pomoc  
Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły  
Diagnoza uczniów uzdolnionych jako zadanie szkół  
Dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne  
Dziecko w świecie książki  
Edukacja włączająca  
Elementy arteterapii w pracy z dziećmi - zabawy plastyczne stymulujące wszechstronny rozwój dziecka NOWOŚĆ
Emisja głosu  
Etyczne aspekty pracy nauczyciela  
Ewaluacja wewnętrzna  
Gry i zabawy logiczno-matematyczne NOWOŚĆ
Gry i zabawy ruchowe przeciwko agresji rówieśniczej  
Indywidualizacja nauczania na lekcjach matematyki  
Indywidualizacja procesu nauczania  
Jak angażować uczniów w proces lekcyjny ? NOWOŚĆ
Jak dbać o wizerunek szkoły?  
Jak efektywnie komunikować się z innymi?  
Jak integrować zespół klasowy ?  
Jak oceniać, żeby motywować uczniów do uczenia się ?  
Jak radzic sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z autyzmem? NOWOŚĆ
Jak rozmawiać z klasą o niepełnosprawności  
Jak rozpoznać, że uczeń sięga po narkotyki, dopalacze i inne środki odużające? NOWOŚĆ
Jak rozwijać aktywność muzyczno-ruchową dziecka  
Jak rozwijać inteligencje wielorakie ? NOWOŚĆ
Jak rozwijać wyobraźnię i ekspresję twórczą dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ? NOWOŚĆ
Jak wspierać rozwój kluczowych kompetencji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym? NOWOŚĆ
Jesienne granie - zabawy muzyczne dla dzieci  
Kolorowa tęcza - zabawy muzyczno-ruchowe dla dzieci NOWOŚĆ
Mediacje i negocjacje drogą do rozwiązania konfliktów  
Metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss cz.I/ II NOWOŚĆ
Metody kształtowania uwagi u dzieci  
Metody radzenia sobie z trudnościami we współpracy z rodzicami uczniów  
Moje zasoby. Umiejętności interpersonalne nauczycieli w relacji z uczniem i rodzicami - dla nauczycieli różnych etapów edukacyjnych NOWOŚĆ
Monitoring podstawy programowej  
Nauczyciel jako autorytet  
Nowe i zapomniane techniki plastyczne  
Obserwacja i analiza gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich  
Ocenianie sprzyjające uczeniu się - dla nauczycieli różnych etapów edukacyjnych NOWOŚĆ
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle rozporządzeń MEN  
Pomysły na bożonarodzeniowe ozdoby i zimowe prezenty w wykonaniu dzieci NOWOŚĆ
Praca z dzieckiem 6 letnim w klasie 1 szkoły podstawowej  
Praca z dzieckiem nadpobudliwym i agreswnym  
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych  
Praca z uczniem trudnym-nadpobudliwym i agresywnym  
Praca zespołowa nauczycieli  
Praca zespołowa uczniów  
Prawa dziecka w szczególności prawo do bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego – sposoby skutecznej komunikacji interpersonalnej  
Prawa nauczyciela wobec agresywnych zachowań  
Problemy z zachowaniem dzieci przedszkolnych w kontekście ich rozwoju emocjonalnego  
Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży  
Program autorski i jego wdrażanie  
Projekt edukacyjny w gimnazjum  
Przemoc w rodzinie - interdyscyplinarne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zadania placówki oświatowej w procedurze Niebieskie Karty  
Rola i zadania wychowawców w nowym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
Rola nauczyciela w zmieniającej się szkole  
Rozwój emocjonalny dziecka  
Rozwój osobisty NOWOŚĆ
Skuteczna komunikacja z uczniem  
Sposoby diagnozowania uczniów w klasie pierwszej NOWOŚĆ
Sposoby radzenia sobie z grami psychologicznymi uczniów  
Stres i wypalenie zawodowe  
Stymulowanie twórczego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym  
Sztuka motywowania uczniów - narzędzia i metody  
Tańce integracyjne  
Teatr w życiu dziecka - choreografia i reżyseria teatrzyków dziecięcych  
Techniki uczenia się  
Uczeń aktywnym uczestnikiem procesu uczenia się  
Uczymy się bawiąc  
Warsztaty radzenia sobie ze złością  
Wiosenne granie - zabawy muzyczne dla dzieci  
Wprowadzenie do tematyki autyzmu. Szkolenie podstawowe NOWOŚĆ
Wspomaganie koncentracji i uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym  
Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne NOWOŚĆ
Wspomaganie umiejętności grafomotorycznych NOWOŚĆ
Współczesny nauczyciel - mentor, tutor, coach  
Współpraca nauczyciela z uczniami i rodzicami  
Wykorzystanie gier i zabaw w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej NOWOŚĆ
Wykorzystanie metody Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju dziecka  
Wykorzystanie metody symultacyjno-sekwencyjnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  
Wyobraźnia w rękach dzieci NOWOŚĆ
Zabawy badawcze  
Zabawy fundamentalne  
Zabawy integrujące. Sposoby budowania współpracy w grupie NOWOŚĆ
Zabawy logopedyczne i logorytmiczne rozwijające mowę dzieci NOWOŚĆ
Zabawy parateatralne w edukacji małego dziecka NOWOŚĆ
Zabawy stymulujące rozwój dziecka nadpobudliwego (zabawy relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe, ruchowe, zabawy kształtujące uwagę i pamięć, kompetencje emocjonalne, zabawy integracyjne) NOWOŚĆ
Zabawy z literami NOWOŚĆ
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym  
Zaspokajanie potrzeb dzieci wynikających z indywidualnej sytuacji rozwojowej i społecznej  
Zimowe granie - zabawy muzyczne dla dzieci  
Zrozumieć dziecko - rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem samodzielności  
 TEMATY WARSZTATÓW DLA RODZICÓW:
NOWY ETAP W ZWIĄZKU, GDY POJAWI SIĘ DZIECKO Warsztaty o tematyce zmian, jakie zachodzą po pojawieniu się dziecka – zmiana podziału obowiązków, relacji między partnerami i z innymi członkami rodziny. Jak zadbać o związek po przyjściu na świat malucha i jaki wpływ te zmiany mają na nasz związek w przyszłości?
ŚWIADOME RODZICIELSTWO Warsztat o tym, dlaczego warto być świadomym rodzicem, co to znaczy dla nas i dla dziecka, jak nasza postawa wpływa na kształtowanie się osobowości dziecka.
WARSZTATY DLA TATY Warsztat o tym, jak ważną rolę odgrywa ojciec w życiu swojej rodziny i jak ważne są jego postawy i postępowanie względem dzieci. Zarówno synowie, jak i córki, czerpią pewien wzorzec ze swojego ojca, a to, w jaki sposób ojciec okazuje miłość ma duży wpływ na dalsze życie dzieci, na ich relacje z innymi ludźmi.
MOJE ZASOBY Jak zadbać o własne zasoby (cierpliwość, uwaga), aby tworzyć dobre relacje rodzinne.
WARSZTAT DOTYCZĄCY TWORZENIA PLANU WYCHOWAWCZEGO Warsztat o tym, czy warto wyznaczać cele wychowawcze i jak to robić? Jakie cele wyznaczać? Jakie wartości chcemy przekazać dziecku? Co jest dla nas ważne? Jakie mamy wyobrażenia o wychowaniu dziecka? Czym jest wychowywanie dziecka? Po co stawiać sobie cele, jak to robić i kiedy zacząć?
WARSZTAT O SZTUCE POROZUMIEWANIA SIĘ Z DZIECKIEM Warsztat oparty na metodzie aktywnego słuchania i Porozumieniu bez Przemocy poruszający zagadnienia: rola uczuć i potrzeb w komunikacji z dzieckiem; szczerość i empatia fundamentem porozumienia; co zamiast kar i nagród – różnica między karą a konsekwencją; werbalne i niewerbalne sposoby komunikowania się z dzieckiem.
WARSZTAT O BUDOWANIU POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI W DZIECKU Poczucie własnej wartości jest kluczem do rozwoju potencjału ludzkiego, do osiągania prawdziwych sukcesów, szczęścia i równowagi. To, jak ludzie myślą o sobie i co do siebie czują, wpływa na sposób, w jaki traktują własną osobę i innych ludzi. Kluczowym okresem jest dzieciństwo, a szczególnie wiek przedszkolny i wczesnoszkolny. Pozytywna i adekwatna samoocena to filar, na którym opiera się prawidłowy rozwój dziecka.
WARSZTAT O STAWIANIU GRANIC Dlaczego należy stawiać granice? W jaki sposób reagować, kiedy dziecko łamie zasady?
WARSZTAT O RADZENIU SOBIE Z UCZUCIAMI Jak pomóc dziecku, by radziło sobie z własnymi uczuciami? (smutkiem, lękiem, złością) oraz, jak poprawnie komunikować dziecku nasze emocje. Zadaniem spotkania jest pomoc w uświadomieniu rodzicom ich własnych odczuć oraz pokazanie możliwości poprawnego reagowania - na przejawiane uczucia i działania dziecka, rozumiane jako negatywne.
WARSZTAT NA TEMAT WSPIERANIA SAMODZIELNOŚCI DZIECKA Jak wspierać rozwój samodzielności w dziecku? Samodzielność jest potrzebą rozwojową dziecka. Poprzez podejmowanie prób i gromadzenie doświadczeń, stopniowo opanowuje ono niezbędne w życiu umiejętności, rozwija swoje możliwości, poznaje własną odrębność i kształtuje tożsamość.

WARSZTAT:

ROLE DZIECKA W DOMU I W SZKOLE

Jak uwolnić dziecko od ról?

Płaczek? Złośnik? Leniuch? Niezdara? – Jak nasze myślenie o dzieciach determinuje ich zachowanie? Uwalnianie siebie i dzieci od ograniczającego funkcjonowania w rolach.
RODZEŃSTWO BEZ RYWALIZACJI Warsztat o budowaniu więzi, właściwych relacji między rodzeństwem. Jak pomóc dziecku odkryć własną wartość jako osoby? Jak zapewnić je, że jest bezpieczne, wyjątkowe i kochane? I wreszczie jak pomóc mu odkryć korzyści płynące z dzielenia się i współpracy.

Mając na uwadze potrzeby placówek zamawiających szkolenia, jest mozliwość dostosowania programów do potrzeb indywidualnych oraz zamówienie szkolenia, którego nie ma w ofercie, gdyż tworzymy również programy indywidualnie.

DANE KONTAKTOWE

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

&

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Krapkowicka 10A, 45-715 Opole

(Budynek zdrowej rodziny)

tel. sekretariat: +48/ 669 472 410

www.homocreator.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skype: homo.creator

godz. przyjęć:

poniedziałek - piątek

8.00 – 18.00

Facebook: "Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Homo Creator"

Mając na uwadze potrzeby placówek zamawiających szkolenia, jest możliwość modyfikacji poszczególnych programów oraz zamówienie szkolenia, którego nie ma w ofercie, gdyż tworzymy również programy indywidualnie.

Życzymy wielu sukcesów
w nowym roku szkolnym
Do zobaczenia !

plansza informacyjna PFR