Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna

homocreator logoNiepubliczna Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna

Rezerwacja Szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Wyszukaj

Partnerzy


Wsparcie i diagnostyka dla dzieci i młodzieży

WSPARCIE I DIAGNOSTYKA

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOSTYKA:

 1. a.Psychologiczna
 2. b.Pedagogiczna
 3. c.Logopedyczna

Opinie przez nas wydawane są respektowane przez placówki oświatowe. Posiadamy wpis do rejestru niepublicznych placówek miasta Opola pod numerem 7/2007 z dn. 27.12.2007r

 Zakres działań diagnostycznych:
 • ocena poziomu rozwoju
 • diagnoza poziomu gotowości szkolnej
 • diagnoza przyczyn trudności szkolnych
 • diagnoza ryzyka dysleksji i ryzyka dyskalkulii, specyficznych trudności w uczeniu się: dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii
 • diagnoza zdolności i predyspozycji dziecka
 • diagnoza przyczyn trudności w funkcjonowaniu emocjonalno–społecznym
 • diagnoza poziomu rozwoju mowy i kompetencji komunikacyjnych
KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, LOGOPEDYCZNE Mają na celu doraźne wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wychowawczych i edukacyjnych.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Ma na celu poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej, motywacyjnej i intelektualnej.

TERAPIA RODZINNA - SYSTEMOWA

Terapia opiera się na założeniu, że zaburzenie pojedynczej osoby jest przejawem zaburzeń relacji interpersonalnych w systemie rodziny i że wywiera ono wpływ na wszystkich członków rodziny.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Dla dzieci z wadami artykulacyjnymi, opóźnionym rozwojem mowy.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Ma na celu pomoc w pokonywaniu trudności w nauce.

Dla kogo?
 • dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych z grupy ryzyka dysleksji,
 • dla dzieci z dysleksją, dysgrafia, dysortografią, dyskalkulią (trudnościami w nauce matematyki),
 • dla dzieci mających trudności z ortografią,
 • dla dzieci z niższymi możliwościami intelektualnymi,
 • dla dzieci mających trudności z koncentracją uwagi.

TERAPIA RĘKI

Zajęcia terapeutyczne poprawiają sprawność małej motoryki dziecka, uczą koncentracji, poprawiają chwyt dziecka, wspomagają utrzymywanie prawidłowej postawy, poprawiają percepcję wzrokową, a także ogólną sprawność ruchową.

 Dla kogo? Dla dzieci, które:
 • nie lubią rysować,
 • mają kłopoty z cięciem, lepieniem, wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików,
 • kreślą niedokładne szlaczki, literki,
 • nieprawidłowo trzymają ołówek, ściskają go za lekko lub za mocno.


EEG BIOFEEDBACK

Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Trening jest stosowany nie tylko w praktyce klinicznej (ADHD, ADD, dysleksja, zaburzenia lękowe), ale także służy jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu.

Wskazania dla dzieci:

 • zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi,
 • poprawa szybkości uczenia się,
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
 • problemy szkolne,
 • dysleksja, dysortografia,,
 • zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy),
 • zaburzenia emocjonalne (lękowe, nerwice),
 • zaburzenia zachowania (agresja),
 • zaburzenia snu,
 • przewlekłe bóle głowy,
 • chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka).

HEG BIOFEEDBACK

HEG Biofeedback nowa jakość w treningach biofeedback.

Zalety:

 • HEG Biofeedback jest odporny na zakłócenia, takie jak ruchy pacjenta, np. z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD),
 • zmiany są widoczne już po 10 treningach,
 • sesje trwają maksymalnie do 30 min,
 • można włączyć do treningu filmy DVD, bajki, ulubione filmy, wizualizacje relaksacyjne, animacje, gry, a tym samym - oglądanie filmu staje się aktywnym ćwiczeniem.

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI

"SZCZĘŚLIWE DZIECKO"

Zajęcia dla uczniów klas 1-3

Zajęcia raz w tygodniu, w okresie roku szkolnego, w godzinach 18.00-19.00.

Zajęcia nastawione są na kształtowanie sprawności, które zapewnią dziecku odnoszenie sukcesów w szkole, m.in. analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej, pamięci, koncentracji, kompetencji społeczno-emocjonalnych. Nadrzędnym celem zajęć jest budowanie poczucia własnej wartości dziecka, co stanowi klucz do rozwoju jego potencjału, do osiągania prawdziwych sukcesów, szczęścia i poczucia równowagi.   To, jak dziecko myśli o sobie i co do siebie czuje, wpływa na sposób jego funkcjonowania oraz na to, jak traktuje siebie i innych ludzi.

"SILNE DZIECKO"

Dla uczniów klas 4-7

Zajęcia raz w tygodniu, w okresie roku szkolnego, w godzinach 18.00-19.00.

Zajęcia nastawione są głównie na rozwój inteligencji emocjonalnej i społecznej.

Dzieci odkrywają swoje mocne strony, budują poczucie własnej wartości, motywację do działania i do nauki. Stwarzamy warunki do lepszego zrozumienia siebie i swojego otoczenia, uczymy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, kreatywności, radzenia sobie ze stresem, otwartej komunikacji.

WARSZTATY "SUPER PAMIĘĆ"

Warsztaty dla uczniów

klas 4 i starszych.

Dzięki warsztatom dziecko pozna swój styl uczenia się, dowie się, jak uczyć się krócej, lżej, przyjemniej i z większymi efektami. Po zajęciach będzie znało nowoczesne techniki szybkiego i efektywnego uczenia się i zapamiętywania.

"MĄDRE DZIECKO"

zajęcia dla rodziców z dziećmi

w wieku 0-6 lat z podziałem na grupy wiekowe.

Zajęcia dla rodziców wraz z dziećmi – nastawione na rozwój 8 inteligencji (językowej, matematyczno – logicznej, ruchowej, wizualno-przestrzennej, muzycznej, intrapersonalnej, interpersonalnej, przyrodniczej). Rodzic zostanie wyposażony w „bank pomysłów” na zabawy z dzieckiem, które pomogą mu w rozwoju. Nadrzędnym celem zajęć jest doskonalenie kompetencji wychowawczych, komunikacji z dzieckiem, budowanie poczucia własnej wartości w dziecku, czerpanie radości z bycia razem, budowanie solidnej więzi.