Get Adobe Flash player
Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna

homocreator logoNiepubliczna Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna

Rezerwacja Szkoleń

Wyszukaj

Partnerzy


Silne Dziecko" i Szczęśliwe Dziecko

Zapraszamy

na zajęcia grupowe dla dzieci

w zakresie rozwoju osobistego

"Silne Dziecko" i Szczęśliwe Dziecko"

Być może sądzisz, że rozwój osobisty jest zarezerwowany tylko dla osób dorosłych. A co by było, gdyby dzieci od najmłodszych lat potrafiły pokonywać trudności, a praca nad sobą była codziennością? Tym właśnie będziemy się zajmować podczas zajęć.

CEL ZAJĘĆ:

  • BUDOWANIE WIARY W SIEBIE
  • TWORZENIE POZYTYWNEGO OBRAZU WŁASNEJ OSOBY
  • UMIEJĘTNOŚĆ WYRAŻANIA WŁASNEGO ZDANIA
  • ROZUMIENIE SIEBIE I SWOJEGO OTOCZENIA

Jakie korzyści wynikną z uczestnictwa Twojego dziecka w zajęciach?

Dziecko, które rozwija swoje umiejętności wierzy w siebie, zna swoją wartość, potrafi otwarcie mówić o swoich uczuciach, rozumie siebie i swoje otoczenie - z łatwością realizuje swoje plany i marzenia.

Na zajęciach w grupie "Szczęśliwe Dziecko" będziemy dodatkowo doskonalić umiejętności, które są niezbędne w procesie nauki, m.in. koncentracja uwagi, logiczne myślenie, czytanie i pisanie.

W grupie "Silne Dziecko" będziemy dodatkowo pracować nad poznaniem własnego stylu uczenia się, radzeniem sobie ze stresem i rozwiązywaniem konfliktów.

Zajęcia prowadzone są przez psychologa i terapeutę.

Częstotliwość spotkań - raz w tygodniu, przez okres roku szkolnego, po zebraniu grupy

18.00-19.00 we wtorki (grupa Silne Dziecko),

18.00-18.45 czwartki (grupa Szczęśliwe Dziecko)

koszt miesięczny to 125zł.

konsultacje dla rodziców 100zł/h

Zapraszamy do kontaktu i zapisów tel. 669 472 410